Przysłowie

Kto nie pracuje, kto się nie uczy, ten będzie głupi, głód mu dokuczy.

Zobacz też