Przysłowie

Kto pracuje, ten żyje, kto próżnuje, ten gnije.

Zobacz też