Przysłowie

Kto przed czasem sądzi, ten od prawdy błądzi.

Zobacz też

  • Lista przysłów z wyrazem czas
  • Lista przysłów z wyrazem sądzić
  • Lista przysłów z wyrazem prawda
  • Lista przysłów z wyrazem błądzić