Przysłowie

Kto się chętnie, pilnie uczy, temu nędza nie dokuczy.

Zobacz też

  • Lista przysłów z wyrazem chętny
  • Lista przysłów z wyrazem pilny
  • Lista przysłów z wyrazem uczyć
  • Lista przysłów z wyrazem nędza
  • Lista przysłów z wyrazem dokuczać