Przysłowie

Kto się dobrze uczy, ten się z chłopcami nie włóczy.

Zobacz też