Przysłowie

Łagodnymi słowy wybijesz kłopot z głowy.

Zobacz też

  • Lista przysłów z wyrazem łagodny
  • Lista przysłów z wyrazem słowo
  • Lista przysłów z wyrazem wybić
  • Lista przysłów z wyrazem kłopot
  • Lista przysłów z wyrazem głowa