Przysłowie

Łatwiej się szlachcicowi wyśmiać, jak chłopu wypłakać.

Zobacz też