Przysłowie

Masło przed obiadem złoto, po obiedzie srebro, po wieczerzy ołów.

Zobacz też

  • Lista przysłów z wyrazem Masło
  • Lista przysłów z wyrazem obiad
  • Lista przysłów z wyrazem złoto
  • Lista przysłów z wyrazem srebro
  • Lista przysłów z wyrazem wieczerza
  • Lista przysłów z wyrazem ołów