Przysłowie

Mądry pisze dla zabawy, głupi czyta, bo ciekawy.

Zobacz też

  • Lista przysłów z wyrazem Mądry
  • Lista przysłów z wyrazem pisać
  • Lista przysłów z wyrazem zabawa
  • Lista przysłów z wyrazem głupi
  • Lista przysłów z wyrazem czytać
  • Lista przysłów z wyrazem ciekawy