Przysłowie

Miarkuj się, byś nie przebrał miarki.

Zobacz też