Przysłowie

Miele językiem jak cielę ogonem.

Zobacz też

  • Lista przysłów z wyrazem Mleć
  • Lista przysłów z wyrazem język
  • Lista przysłów z wyrazem cielę
  • Lista przysłów z wyrazem ogon