Przysłowie

Milsza jest śmierć odważna niż niewolne życie.

Zobacz też

  • Lista przysłów z wyrazem Miły
  • Lista przysłów z wyrazem śmierć
  • Lista przysłów z wyrazem odważny
  • Lista przysłów z wyrazem niewolny
  • Lista przysłów z wyrazem życie