Przysłowie

Mścić się nad pokonanym, rzecz niemęska.

Zobacz też