Przysłowie

Dobra gospodynidom wesołym czyni.

Zobacz też

  • Lista przysłów z wyrazem dobry
  • Lista przysłów z wyrazem gospodyni
  • Lista przysłów z wyrazem dom
  • Lista przysłów z wyrazem wesoły
  • Lista przysłów z wyrazem czynić