Przysłowie

Dobra rada – nie zawada.

Zobacz też

  • Lista przysłów z wyrazem dobry
  • Lista przysłów z wyrazem rada
  • Lista przysłów z wyrazem zawada