Przysłowie

Dobre dziatki to skarb matki.

Zobacz też

  • Lista przysłów z wyrazem dobry
  • Lista przysłów z wyrazem dziatki
  • Lista przysłów z wyrazem skarb
  • Lista przysłów z wyrazem matka