Przysłowie

Dobre przy lepszym tanieje.

Zobacz też

  • Lista przysłów z wyrazem dobry
  • Lista przysłów z wyrazem tanieć