Przysłowie

Dobrego i karczma nie zepsuje, a złego i kościół nie naprawi.

Zobacz też

  • Lista przysłów z wyrazem dobry
  • Lista przysłów z wyrazem karczma
  • Lista przysłów z wyrazem zepsuć
  • Lista przysłów z wyrazem zły
  • Lista przysłów z wyrazem kościół
  • Lista przysłów z wyrazem naprawić