Przysłowie

Dobrego więzienie nie zepsujezłego Kościół nie naprawi.

Zobacz też