Przysłowie

Dobry chleb i z ości, jak się kto przepości.

Zobacz też

  • Lista przysłów z wyrazem dobry
  • Lista przysłów z wyrazem chleb
  • Lista przysłów z wyrazem ość
  • Lista przysłów z wyrazem przepościć