Przysłowie

Dobry początek to połowa roboty.

Zobacz też

  • Lista przysłów z wyrazem dobry
  • Lista przysłów z wyrazem początek
  • Lista przysłów z wyrazem połowa
  • Lista przysłów z wyrazem robota