Przysłowie

Dobry zwyczaj – nie pożyczaj, jeszcze lepszy – nie oddawaj.

Zobacz też