Przysłowie

Dobry żarttynfa wart.

Zobacz też

  • Lista przysłów z wyrazem dobry
  • Lista przysłów z wyrazem żart
  • Lista przysłów z wyrazem tynf
  • Lista przysłów z wyrazem wart