Przysłowie

Aksamity, atłasy sławy nie czynią.

Zobacz też

  • Lista przysłów z wyrazem aksamit
  • Lista przysłów z wyrazem atłas
  • Lista przysłów z wyrazem sława
  • Lista przysłów z wyrazem czynić