Przysłowie

Dobrze się tam dzieje, gdzie dwóch orze, trzeci sieje.

Zobacz też

  • Lista przysłów z wyrazem dobry
  • Lista przysłów z wyrazem dziać
  • Lista przysłów z wyrazem dwa
  • Lista przysłów z wyrazem orać
  • Lista przysłów z wyrazem trzy
  • Lista przysłów z wyrazem siać