Przysłowie

Do ludzi po rozum, do matki po serce.

Zobacz też

  • Lista przysłów z wyrazem człowiek
  • Lista przysłów z wyrazem rozum
  • Lista przysłów z wyrazem matka
  • Lista przysłów z wyrazem serce