Przysłowie

Drzewa umierają stojąc.

Zobacz też

  • Lista przysłów z wyrazem drzewo
  • Lista przysłów z wyrazem umierać
  • Lista przysłów z wyrazem stać