Przysłowie

Dwóch było głupich na świecie: jeden co dawał, drugi, co nie chciał brać.

Zobacz też

  • Lista przysłów z wyrazem dwa
  • Lista przysłów z wyrazem głupi
  • Lista przysłów z wyrazem świat
  • Lista przysłów z wyrazem dawać
  • Lista przysłów z wyrazem chcieć
  • Lista przysłów z wyrazem brać