Przysłowie

Dzieci i ryby głosu nie mają.

Zobacz też

  • Lista przysłów z wyrazem dziecko
  • Lista przysłów z wyrazem ryba
  • Lista przysłów z wyrazem głos