Przysłowie

Dzień świętego Alojzego przyczynia wina dobrego.

Zobacz też

  • Lista przysłów z wyrazem Dzień
  • Lista przysłów z wyrazem święty
  • Lista przysłów z wyrazem Alojzy
  • Lista przysłów z wyrazem przyczyniać
  • Lista przysłów z wyrazem wino
  • Lista przysłów z wyrazem dobry