Przysłowie

Albo rybki, albo akwarium.

Zobacz też

  • Lista przysłów z wyrazem ryba
  • Lista przysłów z wyrazem akwarium