Przysłowie

Od piwa głowa się kiwa.

Zobacz też

  • Lista przysłów z wyrazem głowa
  • Lista przysłów z wyrazem kiwać