Przysłowie

Od przybytku głowa nie boli.

Zobacz też

  • Lista przysłów z wyrazem przybytek
  • Lista przysłów z wyrazem głowa
  • Lista przysłów z wyrazem boleć