Przysłowie

Od świętej Anki zimne wieczory, chłodne poranki.

Zobacz też

  • Lista przysłów z wyrazem święty
  • Lista przysłów z wyrazem Anna
  • Lista przysłów z wyrazem zimny
  • Lista przysłów z wyrazem wieczór
  • Lista przysłów z wyrazem chłodny
  • Lista przysłów z wyrazem poranek