Przysłowie

Lepiej być pięknym i bogatym, niż brzydkim i biednym.

Zobacz też

  • Lista przysłów z wyrazem piękny
  • Lista przysłów z wyrazem bogaty
  • Lista przysłów z wyrazem brzydki
  • Lista przysłów z wyrazem biedny