Przysłowie

Lepiej się ukłonić głowie niż ogonowi.

Zobacz też

  • Lista przysłów z wyrazem ukłonić
  • Lista przysłów z wyrazem głowa
  • Lista przysłów z wyrazem ogon