Przysłowie

Ani w Boga wierzy, ani się diabła boi.

Zobacz też

  • Lista przysłów z wyrazem Bóg
  • Lista przysłów z wyrazem wierzyć
  • Lista przysłów z wyrazem diabeł
  • Lista przysłów z wyrazem bać