Przysłowie

Lepsze jedno lato, jak dwie zimy.

Zobacz też

  • Lista przysłów z wyrazem lato
  • Lista przysłów z wyrazem dwa
  • Lista przysłów z wyrazem zima