Przysłowie

Im więcej w grudniu pogody, tym więcej wiosną wody.

Zobacz też

  • Lista przysłów z wyrazem więcej
  • Lista przysłów z wyrazem grudzień
  • Lista przysłów z wyrazem pogoda
  • Lista przysłów z wyrazem wiosna
  • Lista przysłów z wyrazem woda