Przysłowie

Aniołowie pijanych na rękach swych noszą.

Zobacz też

  • Lista przysłów z wyrazem anioł
  • Lista przysłów z wyrazem pijany
  • Lista przysłów z wyrazem ręka
  • Lista przysłów z wyrazem nosić