Przysłowie

Maj z grzmotamirok dobry przed nami.

Zobacz też

  • Lista przysłów z wyrazem Maj
  • Lista przysłów z wyrazem grzmoty
  • Lista przysłów z wyrazem rok
  • Lista przysłów z wyrazem dobry