Przysłowie

Mądrej głowie dość dwie słowie.

Zobacz też

  • Lista przysłów z wyrazem mądry
  • Lista przysłów z wyrazem głowa
  • Lista przysłów z wyrazem dwa
  • Lista przysłów z wyrazem słowo