Przysłowie

Modli się pod figurą, a diabła ma za skórą.

Zobacz też

  • Lista przysłów z wyrazem modlić
  • Lista przysłów z wyrazem figura
  • Lista przysłów z wyrazem diabeł
  • Lista przysłów z wyrazem skóra