Przysłowie

Apostoł ludzkości rzadko pości.

Zobacz też