Przysłowie

Mówił dziad do obrazu, a ten do niego ani razu.

Zobacz też

  • Lista przysłów z wyrazem mówić
  • Lista przysłów z wyrazem dziad
  • Lista przysłów z wyrazem obraz