Przysłowie

Mieć dwie lewe ręce.

Zobacz też

  • Lista przysłów z wyrazem dwa
  • Lista przysłów z wyrazem lewy
  • Lista przysłów z wyrazem ręka