Przysłowie

Atak jest najlepszą obroną.

Zobacz też

  • Lista przysłów z wyrazem Atak
  • Lista przysłów z wyrazem najlepszy
  • Lista przysłów z wyrazem obrona