Przysłowie

Pasuje jak piąte koło u wozu.

Zobacz też

  • Lista przysłów z wyrazem pasować
  • Lista przysłów z wyrazem piąty
  • Lista przysłów z wyrazem koło
  • Lista przysłów z wyrazem wóz