Przysłowie

Baba bez chłopa – jak chałupa bez płota.

Zobacz też

  • Lista przysłów z wyrazem Baba
  • Lista przysłów z wyrazem chłop
  • Lista przysłów z wyrazem chałupa
  • Lista przysłów z wyrazem płot