Przysłowie

Pan każesługa musi.

Zobacz też

  • Lista przysłów z wyrazem Pan
  • Lista przysłów z wyrazem kazać
  • Lista przysłów z wyrazem sługa
  • Lista przysłów z wyrazem musieć